Migraine bij kinderen

Migraine bij kinderen

Let op: accreditatie termijn verlopen

Wat kan ik als huisarts herkennen en behandelen?

Dr. J.M.F. Niermeijer, neuroloog-kinderneuroloog ETZ Tilburg
Drs. L.J.J.C. Wagener - Schimmel, neuroloog-kinderneuroloog Maxima Medisch Centrum Veldhoven

Doel
Deze e-learning is bedoeld om u in maximaal 1 uur tijd bekend te maken met migraine bij kinderen. 

Doelgroepen:
Huisartsen
Neurologen i.o

Accreditatie:
Geaccrediteerd voor huisartsen (ABC1, t/m 16-6-2021)

Opzet
Aan de hand van een viertal casus met kinderen van verschillende leeftijden zullen de onderstaande leerdoelen aan bod komen. Tijdens de e-learning zullen vragen over de behandelde onderwerpen gesteld worden. Aan het eind van het programma maakt de deelnemer een toets waarin de verworven kennis getest zal worden. 

Leerdoelen:
Na het volgen van deze e-learning:

  • Kunt u de diagnose stellen van migraine bij kinderen
  • Weet u welke vragen u stelt in de anamnese bij migraine bij kinderen
  • Kent u de acute behandeling van migraine bij kinderen
  • Weet u de leeftijdsafhankelijke verschijnselen van migraine bij kinderen
  • Kent u de criteria voor verwijzen naar de 2e lijn

 
Werkwijze
De e-learning vangt aan met een kennistoets. Aansluitend volgt u de training die bestaat uit casuïstiek met vragen. Wanneer u deze hebt afgerond sluit u de e-learning af met een eindtoets.
Om accreditatie te kunnen aanvragen dient u minimaal 70% van de vragen in de eindtoets goed te beantwoorden. Wanneer u een lagere score hebt kunt u de eindtoets nog twee keer herkansen.
U kunt de e-learning pauzeren en vervolgen waar u hebt gepauzeerd.
 
Ingangseisen: basiskennis huisarts, NHG standaard.

Deze online nascholing wordt mede mogelijk gemaakt door Novartis Pharma B.V. middels een unrestricted educational grant (0519BFNS1174264)

Lessons allow teachers to assess students and provide slideshows with course content and/or questions.