Migraine bij kinderen

Migraine bij kinderen

Wat kan ik als huisarts herkennen en behandelen?

Dr. J.M.F. Niermeijer, neuroloog-kinderneuroloog ETZ Tilburg
Drs. L.J.J.C. Wagener - Schimmel, neuroloog-kinderneuroloog Maxima Medisch Centrum Veldhoven

Doel
Deze e-learning is bedoeld om u in maximaal 1 uur tijd bekend te maken met migraine bij kinderen. 

Doelgroepen:
Huisartsen
Neurologen i.o

Accreditatie:
Geaccrediteerd voor huisartsen (ABC1, t/m 16-6-2021)

Opzet
Aan de hand van een viertal casus met kinderen van verschillende leeftijden zullen de onderstaande leerdoelen aan bod komen. Tijdens de e-learning zullen vragen over de behandelde onderwerpen gesteld worden. Aan het eind van het programma maakt de deelnemer een toets waarin de verworven kennis getest zal worden. 

Leerdoelen:
Na het volgen van deze e-learning:

  • Kunt u de diagnose stellen van migraine bij kinderen
  • Weet u welke vragen u stelt in de anamnese bij migraine bij kinderen
  • Kent u de acute behandeling van migraine bij kinderen
  • Weet u de leeftijdsafhankelijke verschijnselen van migraine bij kinderen
  • Kent u de criteria voor verwijzen naar de 2e lijn

 
Werkwijze
De e-learning vangt aan met een kennistoets. Aansluitend volgt u de training die bestaat uit casuïstiek met vragen. Wanneer u deze hebt afgerond sluit u de e-learning af met een eindtoets.
Om accreditatie te kunnen aanvragen dient u minimaal 70% van de vragen in de eindtoets goed te beantwoorden. Wanneer u een lagere score hebt kunt u de eindtoets nog twee keer herkansen.
U kunt de e-learning pauzeren en vervolgen waar u hebt gepauzeerd.
 
Ingangseisen: basiskennis huisarts, NHG standaard.

Deze online nascholing wordt mede mogelijk gemaakt door Novartis Pharma B.V. middels een unrestricted educational grant (0519BFNS1174264)

Gestart
Score: 0%
Voortgang: 0%
x
Uw certificaat