Het lijkt op cluster, wat nu?

Introductie

Let op: accreditatie termijn verlopen

“Patiënten met pijnen in het aangezicht, de hersenschedel, de oren en de keel, dus in innervatiegebieden van bepaalde perifere zenuwen, stellen ons vaak voor moeilijke problemen. De differentiering van wat men hoofdpijn noemt (cephalea), veroorzaakt door prikkeling van pijngevoelige structuren binnen de schedel, kan heel moeilijk zijn”. Zo begon een artikel van Kramer en de Weerd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde in maart 1966.
Hoewel we 50 jaar verder zijn, kan zonder probleem dezelfde tekst worden gebruikt. Wat daarna komt, verschilt natuurlijk wel en geeft 50 jaar vooruitgang in diagnostiek en behandeling aan met meer literatuurreferenties dan de zeven in 1966.
Cephalalgia betekent: pijn in het hoofd, een hoofd-pijn. Cephalea, hoofdpijn, is een onderdeel van cephalalgia en des neurologen.  De neurologen zijn “een onderdeel” van de groep “cephalalgia-deskundigen”, deze e-learning is bedoeld om de kennis aan te scherpen en te bevorderen.

Accreditatie

Geacrediteerd voor huisartsen (ABC1, t/m 10-9-2021) 
Geaccrediteerd voor neurologen (NVN, t/m 24-9-2021)

Doel

Deze e-learning is bedoeld om u in maximaal 1 uur tijd bekend te maken met zeldzame vormen van hoofdpijn, zoals clusterhoofdpijn en andere trigeminale autonome cefalalgieën (TAC), en de behandeling van patiënten met deze vormen van hoofdpijn.
Dit zal helpen om de zorg voor patiënten met clusterhoofdpijn te verbeteren. Ook beginnende zorgverleners in het neurologisch veld (denk aan ANIOS, AIOS en startende hoofdpijnverpleegkundigen) kunnen met deze e-learning hun kennis vergroten.

Opzet

Aan de hand van een casus zullen onderstaande leerdoelen aan bod komen. Tijdens de e-learning zullen vragen over de behandelde onderwerpen gesteld worden. Aan het eind van het programma maakt de deelnemer een toets waarin de verworven kennis getest zal worden. Een deel van de onderwerpen die aan bod komen zijn gericht op de het stellen van de diagnose en differentiële diagnose, respectievelijk rode vlaggen, en een deel richt zich op de behandeling.

Leerdoelen

Aan het einde van het e-learning programma:
•    Bent u in staat om patiënten met clusterhoofdpijn en andere TAC’s beter te herkennen;
•    Kunt u een aanvalsbehandeling starten en bijstellen;
•    Kunt u zo nodig een preventieve behandeling toepassen;
•    Weet u waar en wanneer expertise ingeroepen moet worden bij een hoofdpijncentrum.

Doelgroepen 

Huisartsen en neurologen (i.o)

Werkwijze

De e-learning start met een starttoets waarbij u geen feedback krijgt op de gegeven antwoorden. Aansluitend volgt u de training die bestaat uit theorie met vragen. Na de training wordt er een casus behandeld waar u de opgedane kennis kunt testen. Wanneer u deze hebt afgerond, sluit u de e-learning af met een eindtoets.
Om accreditatie te kunnen aanvragen, dient u minimaal 70% van de vragen in de eindtoets goed te beantwoorden. Wanneer u een lagere score hebt, kunt u de eindtoets nog twee keer herkansen.
U kunt de e-learning pauzeren en vervolgens hervatten waar u hebt gepauzeerd.

Auteur

Drs. E.G.M. Couturier, neuroloog

Review:
Dr. H.M.E. Bienfait, neuroloog
Drs. W.G.H. Oerlemans, neuroloog

Deze online nascholing wordt mede mogelijk gemaakt door Novartis Pharma B.V. middels een unrestricted educational grant (0819BFNS1210572)

Start de e-learning

Lessons allow teachers to assess students and provide slideshows with course content and/or questions.