Hoogfrequente en/of lastig te behandelen migraine

Inleiding:

Let op: accreditatie termijn verlopen

Deze e-learning is bedoeld om u in maximaal 1 uur tijd bekend te maken met chronische en refractaire migraine. Ook komen specifieke situaties zoals menopauze, zwangerschap, medicatie-overgebruikshoofdpijn en status migrainosus aan bod. Uiteraard zullen ook de meest recente ontwikkelingen betreffende de behandeling van migraine met monoclonale antilichamen en botulinetoxine A (Botox®) aan bod komen. Dit zal helpen om de zorg voor patiënten met migraine te verbeteren.

Doelgroep:

neurologen (AIOS) en hoofdpijnverpleegkundigen.

Accreditatie:

Geaccrediteerd voor 1 punt door de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) t/m 16-4-2022


Opzet


Aan de hand van een achttal casussen zullen onderstaande leerdoelen aan bod komen. Tijdens de e-learning zullen vragen over de behandelde onderwerpen gesteld worden. Aan het eind van het programma maakt de deelnemer een toets waarin de verworven kennis getest zal worden. Een deel van de onderwerpen die aan bod komen, zijn gericht op de het stellen van de diagnose en een deel gericht op de behandeling.

Leerdoelen:

Aan het einde van het e-learning programma:

  • Bent u in staat om patiënten met episodische migraine en chronische migraine te herkennen. 
Kunt u gericht advies en behandeling geven bij migraine in de zwangerschap, menopauze en bij een status migrainosus.
  • Kunt u 1e en 2e lijns preventieve behandeling toepassen, waaronder botulinetoxine A en monoclonale antilichamen tegen CGRP.

Werkwijze
:

De e-learning begint met een starttoets waarbij u geen feedback krijgt op de gegeven antwoorden. Aansluitend volgt u de training die bestaat uit casuïstiek met vragen. Wanneer u deze hebt afgerond, sluit u de e-learning af met een eindtoets.
Om accreditatie te kunnen aanvragen, dient u minimaal 70% van de vragen in de eindtoets goed te beantwoorden. Wanneer u een lagere score hebt, kunt u de eindtoets nog twee keer herkansen.
U kunt de e-learning pauzeren en vervolgen waar u hebt gepauzeerd.

Ingangseisen:

Gevorderd kennisniveau hoofdpijn / migraine

Auteur:

Door dr. H. (Hille) Koppen, neuroloog
Deze online nascholing wordt mede mogelijk gemaakt door Novartis Pharma B.V. middels een unrestricted educational grant (0220BFNS1299871)

Lessons allow teachers to assess students and provide slideshows with course content and/or questions.