Wat moet je als huisarts met migraine?

Let op: accreditatie termijn verlopen

We nemen u mee aan de hand van een aantal patiënten met hoofdpijn die de huisarts bezoeken. De doktersassistente heeft al gemeld dat er veel mensen een afspraak hebben gemaakt naar aanleiding van de migraineweek. U kijkt de NHG-Standaard na en probeert in uw hoofd de diagnostische criteria en behandelmogelijkheden op een rij te zetten.
 
Doel
Deze e-learning is bedoeld om u in maximaal 1 uur tijd bekend te maken met migraine en de behandeling van patiënten met migraine.
Dit zal helpen om de zorg voor patiënten met migraine te verbeteren. Ook beginnende zorgverleners in het neurologisch veld (denk aan ANIOS en AIOS en startende hoofdpijnverpleegkundigen) kunnen met deze e-learning hun kennis vergroten.
 
Opzet
Aan de hand van een vijftal casus zullen onderstaande leerdoelen aan bod komen. Tijdens de e-learning zullen vragen over de behandelde onderwerpen gesteld worden. Aan het eind van het programma maakt de deelnemer een toets waarin de verworven kennis getest zal worden. Een deel van de onderwerpen die aan bod komen zijn gericht op de het stellen van de diagnose en dd., respectievelijk rode vlaggen en een deel richt zich op de behandeling.
 
Leerdoelen

  • Aan het einde van het e-learning programma:
  • Bent u in staat om patiënten met migraine herkennen,
  • Kunt u een aanvalsbehandeling te starten en bijstellen,
  • Kunt u zonodig een preventieve behandeling toepassen
  • Weet u waar en wanneer expertise ingeroepen moet worden bij een neuroloog of hoofdpijncentrum.
  • Doelgroepen: huisartsen, HAIO’s, ANIOS en AIOS neurologie, verpleegkundigen die zich willen specialiseren in hoofdpijn.

 
Werkwijze
De e-learning vangt aan met een starttoets waarbij u geen feedback krijgt op de gegeven antwoorden. Aansluitend volgt u de training die bestaat uit casuïstiek met vragen. Wanneer u deze hebt afgerond sluit u de e-learning af met een eindtoets.
Om accreditatie te kunnen aanvragen dient u minimaal 70% van de vragen in de eindtoets goed te beantwoorden. Wanneer u een lagere score hebt kunt u de eindtoets nog twee keer herkansen.
U kunt de e-learning pauzeren en vervolgen waar u hebt gepauzeerd.
 
Ingangseisen: basiskennis huisarts, NHG standaard.

Lessons allow teachers to assess students and provide slideshows with course content and/or questions.