Aangezichtspijn, een multidisciplinaire uitdaging

Inleiding

Let op: accreditatie termijn verlopen

Pijn in het aangezicht kan vele oorzaken hebben. Voor de neuroloog vormt de trigeminusneuralgie samen met andere neuralgiën een diagnostische en therapeutische uitdaging. Veelal zijn andere oorzaken (zoals een tandheelkundige) de veroorzaker van aangezichtspijn. Hoofdpijnsyndromen kunnen zich echter ook naar het aangezicht uitbreiden. De neuroloog is daarom belangrijk voor de differentiaaldiagnose, maar juist bij (chronische) aangezichtspijn is samenwerking met andere disciplines belangrijk.

Deze e-learning richt zich niet alleen op de neuralgieën, maar ook op hoofdpijnsyndromen die aangezichtspijn kunnen geven en op (het herkennen van) niet-neurologische oorzaken van aangezichtspijn. Ook komen aanwijzingen voor gerichte verwijzingen naar andere specialismen aan bod. 

Auteur

Dr. J. Manuputty, neuroloog, ETZ 

Doelgroep

Neurologen en A(N)IOS neurologie
Gezien het multidisciplinaire karakter van aangezichtspijn is deze e-learning ook zinvol voor huisartsen,
Gnathologen, MKA-chirurgen, neurochirurgen en pijnspecialisten

Accreditatie

Geaccrediteerd voor huisartsen (ABC1, t/m 30-3-2022), 1 punt
Geaccrediteerd voor neurologen (NVN, t/m 27-4-2022), 1 punt

Doel

Deze e-learning is bedoeld om u in maximaal 1 uur bekend te maken met aangezichtspijn, in het bijzonder de neuralgiën, maar ook met de differentiaaldiagnose van (halfzijdige) aangezichtspijn. De oorzaak (en behandeling) van aangezichtspijn ligt frequent op het vlak van een discipline, waar je als neuroloog niet frequent mee samenwerkt, zoals de kaakchirurg (MKA-chirurg) en de tandarts. Een multidisciplinaire benadering van chronische aangezichtspijn met neuroloog, neurochirurg, anesthesioloog pijnspecialist, psycholoog, tandarts (gnatoloog) en MKA-chirurg is zinvol.

Voor de neuroloog is het van belang om te beseffen dat aangezichtspijn vaker onderdeel is van een ander hoofdpijnsyndroom. In deze e-learning wil ik u, naast de neuralgiën, waarvan de trigeminusneuralgie de belangrijkste vormt, ook wijzen op deze hoofdpijnsyndromen. Daarnaast wil ik u bekend maken met de meest voorkomende vorm van aangezichtspijn, die buiten het vakgebied van de neuroloog valt, maar wel belangrijk is om te herkennen. Meer kennis en aandacht voor een multidisciplinaire benadering van aangezichtspijn zal helpen om de zorg voor de patiënt met aangezichtspijn te verbeteren.

Ook beginnende zorgverleners in het neurologisch veld (denk aan A(N)IOS en hoofdpijnverpleegkundigen) kunnen met deze e-learning hun kennis vergroten.

Opzet

Deze e-learning start met een starttoets, u krijgt hier nog geen feedback op uw antwoorden.

Aan de hand van casuïstiek zullen onderstaande leerdoelen aan bod komen. Tijdens de e-learning zullen vragen over de behandelde onderwerpen gesteld worden. Aan het eind van het programma maakt de deelnemer een toets waarin de verworven kennis getest zal worden.

Leerdoelen

Aan het einde van het e-learning programma

  • Kunt u de belangrijkste en meest frequente vormen van aangezichtspijn herkennen en onderscheiden
  • Bent u in staat om aangezichtspijn in het kader van een hoofdpijnsyndroom te herkennen
  • Weet u wat goede redenen voor verwijzing zijn
  • Bent u in staat om patiënten met trigeminusneuralgie en andere neuralgiën te herkennen
  • Bent u in staat om een behandeling voor trigeminusneuralgie te starten 

Deze online nascholing wordt mede mogelijk gemaakt door Novartis Pharma B.V. middels een unrestricted educational grant (0220BFNS1303479)

Lessons allow teachers to assess students and provide slideshows with course content and/or questions.